Other factors that can increase or decrease the risk of developing Alzheimer's disease and can help you to keep under contol disease:
ApoE4 gene
-----------------
Some of us who read this document now have a specific genetic bomb delayed and it will be 3-10 times more likely to contract a late Alzheimer's disease. E4 gene called Apolopiproteină. If one version of ApoE4 inherited from a parent, your risk of Alzheimer gain is three times higher. If you inherit a double dose from both parents, the risk increases by 10 times. Ask your doctor for a DNA test to identify you ApoE4 genotype.
Say YES coffee
---------------------
Coffee proves to be a brain tonic found in the aging process. Is an anti-inflammatory, helps to block the effects it has on brain cholesterol and reduce the risk of accidents brain, depression and diabetes, all of which facilitates dementia. has a high content of antioxidants and caffeine, which stops neuronal death and improves diabetes, hypertension and brain injury leading to dementia. For most people, moderate daily coffee consumption of 1-2 cups can be useful.
The danger of low weight
-----------------------------------
Over the age of 60 years, unjustified loss of weight may be a sign of Alzheimer's disease. One study showed that women who have the disease began to lose weight at least 10 years before dementia diagnosis. Among women with the same weight, those who have started to develop dementia weakened over three decades and were diagnosed when they were about 6 kg less than those who did not have Alzheimer's. If you are over 60 and have an unexplained weight loss will ask your doctor
Drink Fri
-------------
A glass of wine a day may delay dementia. Research shows that wine is an anti-inflammatory and increases good cholesterol, which helps prevent dementia. Antioxidants in red wine gives it strong anti-dementia. Such antioxidants relaxes arteries, dilates blood vessels and increases blood flow, which stimulates cognitive processes.
Know which are the first signs
-----------------------------------------
Memory problems are not the first alarm. You can see a decline in appreciation of distance, for example you may want to grab a drink, but fail in the grab. Or you can appreciate the wrong distance when near roads. Solving a puzzle or reading a map can also cause you problems. Loss of sense of smell can also be a warning sign. Also, putting the same questions repeatedly or in places unfit for submission of personal things (for example, the keys in the refrigerator). Pay attention to memory problems, as identified earlier as the warning signs, the more effective are lifestyle changes or medication.
Mediterranean Diet
----------------------------
Regardless of the region in which you live, the Mediterranean diet can keep your brain memory impairment and dementia. Systematic studies show that food in Greece, Italy and Lebanon is really a food for the brain. Following this diet - rich in green leafy vegetables, fish, fruits, nuts, vegetables, olive oil and a little wine - can halve the risk of Alzheimer's disease. Rather than depend on a single food or nutrient substances few diet proposed is a menu rich in complex elements beneficial for the brain, including a set of antioxidants that protect brain cells from oxidative damage.
Obesity average age
----------------------------
Your brain is sensitive to your fat A study showed that obese persoanelşe have 8% less brain tissue, while overweight people had 4% less brain tissue than people of normal weight. Thereby increasing the risk of Alzheimer's alarming. In addition, decreased brain volume occurs in areas that are targets of Alzheimer's disease and are critical for planning, long-term memory, attention and executive functions and control of movements. Jumpstart on the growing signs of weight since her youth or middle age. Strangely, obesity after the age of 70 years does not increase the risk of Alzheimer's, but that does not mean we neglect exercise, the best way to boost cognitive function and delay the occurrence of Alzheimer's disease at any age.
Ensure a good night's sleep
-------------------------------------
Lack of sleep is toxic to brain cells. Sleep has surprising power to protect the brain against memory loss of Alzheimer's disease. It is a wonderful way to manipulate the levels of toxins feared brain beta-amyloid peptide, the first agent instigator of Alzheimer's disease, according to research that leads to acceleration of disease risk. Research has also shown that sleep an average of 5 hours or less at night is correlated with a large increase in visceral abdominal fat, which can lead to diabetes, obesity and Alzheimer's final. Please refer to short periods of sleep (drowsiness) and in case of insomnia treatments.

* * * * *

Alti factori care pot crește sau scădea riscul de a contracta boala Alzheimer si care pot sa va ajute pentru a tine sub contol boala:
Gena ApoE4
-----------------
O parte din noi , cei care citesc acest document acum dețineti o specifică bombă genetica cu temporizare, iar aceasta vă face de 3-10 ori mai susceptibili de a contracta o târzie boală Alzheimer. Gena se numește Apolopiproteină E4. Dacă moșteniți o singură versiune de ApoE4 de la unul din părinți, riscul dvs. de a căpăta Alzheimer este de trei ori mai mare. Dacă moșteniți a doză dublă de la ambii părinți, riscul crește de 10 ori. Cereți doctorului dvs. un test ADN pentru a vi se identifica genotipul ApoE4.
Spuneți DA cafelei
-------------------------
Cafeaua se dovedește a fi un tonic al creierului aflat în process de îmbătrânire. Este un anti-inflamator, contribuie la blocarea efectelor pe care colesterolul le are asupra creierului și reduce riscurile accidentelor cerebrale, depresiei și diabetului, care toate facilitează demența. are un mare conținut de antioxidanți și cafeină, care stopează moartea neuronilor și ameliorează diabetul, hipertensiunea și accidentele cerebrale care conduc la demență. Pentru majoritatea oamenilor, un consum de cafea zilnic moderat, de 1-2 cesti poate fi util.
Pericolul unei greutății scăzute
------------------------------------------
Peste vârsta de 60 de ani, pierderea nemotivată de greutate poate fi un semn al bolii Alzheimer. Un studiu a arătat că femeile care au această boală au început să piardă din greutate cu cel puțin 10 ani înainte de diagnosticarea demenței. Dintre femeile care au aceeași greutate, cele care au început să dezvolte demență au slăbit în decursul a trei decenii și atunci când au fost diagnosticate aveau cu circa 6 kg mai puțin decât cele care nu prezentau Alzheimer. Dacă aveți peste 60 de ani și prezentați o inexplicabilă pierdere în greutate adresați-va medicului dvs.
Beți vin
----------
Un pahar de vin pe zi poate întârzia demența. Cercetările arată că vinul este un anti-inflamator și crește colesterolul bun, ceea ce ajută la preîntâmpinarea demenței. Antioxidanții puternici din vinul roșu conferă acestuia proprietăți anti-demență. Astfel de antioxidanți relaxează arterele, dilată vasele sanguine și sporesc debitul sanguin, ceea ce stimulează procesele cognitive.
Cunoașteți care sunt primele semnale
---------------------------------------------------
Problemele de memorie nu sunt primul semnal de alarmă. Puteți constata un declin în aprecierea distanței, de exemplu puteți dori să apucați un pahar, dar eșuați în a-l apuca. Sau puteți aprecia greșit distanța atunci când traversați strada. Rezolvând un joc de puzzle sau citind o hartă pot de asemenea, să vă producă probleme. Pierderea simțului mirosului poate fi, de asemenea, un semnal de alarmă. La fel, punerea în mod repetat a aceleiași întrebări sau depunerea în locuri improprii a lucrurilor personale (de exemplu, punerea cheilor în frigider). Acordați atenție problemelor de memorie, întrucât cu cât sunt identificate mai devreme semnalele de alarmă, cu atât pot fi mai eficiente modificările de stil de viață sau de medicație.
Dieta mediteraneană
------------------------------
Indiferent de regiunea în care trăiți, dieta mediteraneană poate feri creierul dvs. de deteriorarea memoriei și demenței. Studiile arată în mod systematic că mâncarea din Grecia, Italia și Liban este realmente o hrană pentru creier. Urmând această dietă - bogată în legume cu frunze verzi, pește, fructe, nuci, legume, ulei de măsline și puțin vin – poate reduce la jumătate riscul de boală Alzheimer. Decât să depindeți de un singur aliment sau de puține substanțe nutriente , dieta propusă este un meniu bogat în elemente complexe benefice pentru creier, ce includ un set de antioxidanți ce apără celulele cerebrale de deteriorarea oxidantă.
Obezitatea la vârsta medie
------------------------------------
Creierul dvs. este sensibil la grăsimea dvs. Un studiu a arătat că persoanelșe obeze au cu 8% mai puțin țesut cerebral, iar persoanele supraponderale au cu 4% mai puțin țesut cerebral decât persoanele cu greutate normala . Crește astfel alarmant riscul de Alzheimer. În plus, scăderea volumului creierului se produce în zone ce reprezintă ținte ale bolii Alzheimer și care sunt critice pentru planificare, memoria pe termen lung, atenție și funcții de execuție și de control al mișcărilor. Sesizați chiar de la apariție semnele de creștere a greutății, încă din tinerețe sau la vârstă mijlocie. În mod ciudat, obezitatea după vârsta de 70 de ani nu sporește riscul de Alzheimer, dar asta nu înseamnă că putem neglija exercițiul fizic, cel mai bun mod de stimulare a funcției cognitive și de întârziere a apariției bolii Alzheimer la orice vârstă.
Asigurați-vă un bun somn de noapte
---------------------------------------------------
Lipsa de somn este toxică pentru celulele creierului. Somnul are surprinzătoare puteri de protejare a creierului contra pierderilor de memorie a bolii Alzheimer. Este un mijloc minunat de manipulare a nivelurilor temutei toxine cerebrale peptide beta-amiloidă, primul agent instigator al bolii Alzheimer, care conform cercetărilor conduce la accelerarea riscului apariției bolii. Cercetările au arătat, de asemenea, că un somn în medie de 5 ore sau mai puțin în timpul nopții este corelat cu o mare creștere a grăsimii visceral abdominal, care poate conduce la diabet și obezitate și în final la Alzheimer. Recurgeți la perioade scurte de somn (ațipiri) și la tratamente în caz de insomnii.